Εν όψει της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, εκ μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ., των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που συμπλήρωσαν τέσσερα χρόνια, ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Ν. Τρικάλων και Περιχώρων, μέσω του Προέδρου του, Νικολάου Βαλομάνδρα, ενημερώνει τους καταναλωτές:
Να απευθύνονται σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες φυσικού αερίου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού στεγανότητας.
Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο κ. Βαλομάνδρας, το πιστοποιητικό επανελέγχου στεγανότητας σωληνώσεων αερίου υπογράφεται ΜΟΝΟ από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς  - εργοδηγούς, ενώ στην διαδικασία χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ή άζωτο. Με βάση τις γενόμενες δοκιμές, κρίνεται ότι μπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία της εγκατάστασης με ασφάλεια. Ο καταναλωτής οφείλει να φροντίζει γι ην ανανέωση του πιστοποιητικού ανά τετραετία.
Το πιστοποιητικό παραδίδεται στον πελάτη – καταναλωτή και επιδεικνύεται στον αρμόδιο ελεγκτή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.