Υπογράφηκαν οι συμβάσεις ακόμη εξήντα νέων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 14.670.731 ευρώ που ξεκινούν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση  από το πρόγραμμα Leader  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε.

«Προχωράμε στην έγκριση και ένταξη 60 νέων επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 14,6 εκατομμύρια  ευρώ από το  Leader  της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Σε συνεργασία με την  Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ-Α.Ε επιδοτούμε επιχειρήσεις στο νομό Τρικάλων που βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους, γίνονται πιο ανταγωνιστικές και αυξάνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Σε δύσκολες εποχές για την οικονομία, την κοινωνία και την εργασία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα με πάνω από 210 εκατ. ευρώ: 80 εκατ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων «Επανεπενδύω» και «Επενδύω στη Θεσσαλία», 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας του covid-19, 30 εκατ. ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, 15 εκατ. ευρώ μέσω του ΤΕΠΙΧ και 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.1

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0055376                

Κατάρτιση αμπελουργών στις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης ασθενειών-αναπαραγωγή και αποφυγή απωλειών -Αύξηση παραγωγικότητας

19.140,00

19.140,00

2

LD331-0054875                

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

20.000,00

20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1

39.140,00

39.140,00

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0054876                

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

20.000,00

20.000,00

2

LD331-0055385                

Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων του επισιτιστικού τομέα στις τοπικές γαστρονομίες και σύνδεση της γαστρονομίας με τα τοπικά προϊόντα

19.140,00

19.140,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2

39.140,00

39.140,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.1

78.280,00

78.280,00

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.2

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0054975                

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΙ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ

81.200,00

40.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2

81.200,00

40.600,00

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0055259                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΣΠΡΙΩΝ

131.777,84

85.655,59

2

LD331-0051676                

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ

64.245,92

32.122,95

3

LD331-0053500                

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

55.737,97

27.868,98

4

LD331-0055441                

ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

111.798,38

72.668,94

5

LD331-0055393                

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΡΟΔΙΟΥ

26.655,80

13.327,90

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6

390.215,91

231.644,36

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.2

471.415,91

272.244,36

 

ΔΡΑΣΗ 19.2.3

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0055235                 

ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

162.528,80

81.264,40

2

LD331-0054503                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

599.916,00

299.958,00

3

LD331-0051143                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

297.469,50

148.734,75

4

LD331-0044181                

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

563.333,49

281.666,74

5

LD331-0055150                

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

30.540,97

15.270,48

6

LD331-0047497                

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

474.267,75

237.133,87

7

LD331-0053805                

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

65.650,00

32.825,00

8

LD331-0051294                 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

159.884,72

79.942,36

9

LD331-0048828                

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

576.155,49

288.077,74

10

LD331-0055202                

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

581.472,13

290.736,06

11

LD331-0045303                

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

528.707,00

264.353,50

12

LD331-0050291                

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ

550.821,07

275.410,53

13

LD331-0042844                

ΟΧΙΝΙΑ Ε.Ε.

359.789,12

179.894,55

14

LD331-0055093                

ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

131.918,05

65.959,02

15

LD331-0055095                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΛΙΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

124.985,60

62.492,80

16

LD331-0051296                

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΙΑΟΛΑΔΟΥ

59.372,80

29.686,40

17

LD331-0049575                

ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΩΝ

135.021,20

67.510,60

18

LD331-0054907                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

352.324,18

176.162,09

19

LD331-0055403                

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

422.293,63

211.146,81

20

LD331-0054852                

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ

43.043,00

21.521,50

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1

6.219.494,50

3.109.747,20

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0044185                

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

72.656,38

39.961,00

2

LD331-0046385                

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

109.617,95

60.289,86

3

LD331-0049881                 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

52.477,92

28.862,85

4

LD331-0055154                

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

384.245,60

211.335,07

5

LD331-0051012                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

269.963,35

148.479,83

6

LD331-0048970                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

33.570,00

18.463,50

7

LD331-0055325                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

70.890,00

38.989,50

8

LD331-0048740                

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

182.034,15

100.118,77

9

LD331-0054596                

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

420.382,03

231.210,10

10

LD331-0048801                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

371.209,90

204.165,43

11

LD331-0048878                 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

140.653,43

77.359,38

12

LD331-0051015                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

230.017,95

126.509,85

13

LD331-0055258                

ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

173.176,96

95.247,32

14

LD331-0054334                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

234.413,35

128.927,33

15

LD331-0054416                

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

363.177,02

199.747,35

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3

3.108.485,99

1.709.667,14

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0047421                

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

557.443,20

306.593,76

2

LD331-0055121                

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

297.031,35

163.367,23

3

LD331-0055331                

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

329.000,00

180.950,00

4

LD331-0055248                

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΩΜΙΟΥ

80.120,00

44.066,00

5

LD331-0049464                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

405.247,18

222.885,94

6

LD331-0053835                

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

585.914,54

322.252,99

7

LD331-0055160                 

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

353.330,80

194.331,94

8

LD331-0055372                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

470.492,01

258.770,60

9

LD331-0055456                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

238.525,85

131.189,21

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4

3.317.104,93

1.824.407,67

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΣΚΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

LD331-0043325                

ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

124.725,74

68.599,15

2

LD331-0052090                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

567.372,00

312.054,60

3

LD331-0051066                

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - WATERPARK

567.849,25

312.317,08

4

LD331-0050713                

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

106.121,27

58.366,68

5

LD331-0051555                 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

96.875,62

53.281,58

6

LD331-0049841                

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

13.006,40

7.153,51

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5

1.475.950,28

811.772,60

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.3

14.121.035,70

7.455.594,61

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.670.731,61

7.806.118,97