Η ΔΕΥΑΤ ενημερώνει ότι οι εργασίες προστασίας των χαλύβδινων αγωγών στο κεντρικό αντλιοστάσιο περατώθηκαν επιτυχώς, χωρίς να παρουσιαστεί πρόβλημα στην υδροδότηση της πόλης των Τρικάλων. Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο σκέλος των εργασιών προστασίας, στον χώρο της δεξαμενής στην «ντάπια» του Προφήτη Ηλία. Λόγω αυτών των εργασιών θα υπάρξει πτώση της πίεσης και πιθανή διακοπή νερού στους υψηλούς ορόφους των κτηρίων της πόλης, κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00.
παρακαλούμε τους καταναλωτές μα περιορίσουν την κατανάλωση στην απολύτως απαραίτητη και να αποθηκεύσουν νερό για τις πρώτες ανάγκες.