Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, οι εργασίες ανακατασκευής του χλοοτάπητα του γηπέδου του δημοτικού σταδίου Καλαμπάκας από την ανάδοχο εταιρεία «agroαναπτυξιακή».
Οι εργασίες ανακατασκευής του χλοοτάπητα του γηπέδου περιλάμβαναν :
    Την καταστροφή του υφιστάμενου χλοοτάπητα , την κατεργασία του εδάφους και την απομάκρυνση του προηγούμενου τάπητα,
    Την προμήθεια εδαφοβελτιωτικών και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος του γηπέδου με την ταυτόχρονη δημιουργίας κατάλληλης σποροκλίνης.
    Τη σπορά πιστοποιημένου μίγματος σπόρων, με τις κατάλληλες εργασίες λίπανσης και καλλιέργειας του εδάφους.
    Την καθημερινή άρδευση του νέου χλοοτάπητα και το πρώτο κούρεμα αυτού.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του χλοοτάπητα του γηπέδου, έχει αλλάξει η όψη του αγωνιστικού χώρου του δημοτικού σταδίου Καλαμπάκας και το έργο έχει αναβαθμίσει την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου.
Το έργο θα παραδοθεί για χρήση μέσα σε δύο μήνες προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και να γίνουν όλες οι κατάλληλες ενέργειες για τη σωστή συντήρηση του χλοοτάπητα προκειμένου να αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άριστη κατάσταση.