Στην πρόσληψη 404 ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γραμματέων, θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι θέσεις που αφορούν τα δικαστήρια της Θεσσαλίας είναι 12. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση τη  1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)».
Στα δικαστήρια της Θεσσαλίας οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Λάρισα
Διοικητικό Πρωτοδικείο (1)
Ειρηνοδικείο (2)
Εφετείο (1)
Πρωτοδικείο (3)
Τρίκαλα
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας (1)
Ειρηνοδικείο Τρικάλων (1)
Εισαγγελία Πρωτοδικών (1)
Μαγνησία
Ειρηνοδικείο Αλμυρού (1)
Ειρηνοδικείο Βόλου (1)