Από τη Διεύθυνση του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι «σχετικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που αναφέρονται στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι τελευταίος έλεγχος από κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου (Ε.Υπ.Ε.Α.) Αττικής στο νομό μας, διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2016.
Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι  καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι από ελεγκτές του Τοπικού Υποκαταστήματός μας, οι οποίοι φέρουν την Υπηρεσιακή ταυτότητα, και οι εργοδότες θα πρέπει να ζητούν την επίδειξη τους, διότι και στο παρελθόν υπήρξαν κρούσματα με «επιτήδειους» που προσποιούνταν τους ελεγκτές του ΙΚΑ».