Παρουσία αρκετών επιχειρηματιών παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Τρικάλων το σεμινάριο Grow Greek Tourism Online, μια πρωτοβουλία της Google, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των επιχειρηματιών με τουριστική, εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, εκπαιδεύοντάς τους στα λεγόμενα «διαδικτυακά εργαλεία». Ένα από τα 30 δωρεάν σεμινάρια πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου με κεντρικό ομιλητή τον Ηλία Χάντζο (Online Advisor της πρωτοβουλίας) ο οποίος αναφέρθηκε στα 5 βασικά διαδικτυακά επιχειρηματικά εργαλεία (ιστοσελίδα, social media, Google My Business, διαφήμιση, Analytics).