Το Πόρτο της Πορτογαλίας επισκέφθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Τα  προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύουν
• στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης
• στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης
• στην προαγωγή εκμάθησης ξένων γλωσσών
• στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων.
Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι ενθαρρύνονται οι διακρατικές συνεργασίες μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων. “Let me think, let me be myself_ ICT as a tool of inclusion” είναι ο τίτλος της Σύμπραξης που συμμετέχει το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Πολυτεχνείο του Πόρτο και  σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Πορτογαλίας, Δανίας και Ρουμανίας.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το σχολείο Agrupamento de Escolas do Cerco το οποίο έχει  2500 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα του σχολείου καθημερινά, συναναστράφηκαν με μαθητές/τριες σχολείων της Δανίας, Πορτογαλίας και Ρουμανίας, ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών, παρουσίασαν τα σχολεία τους και τις χώρες τους, συμμετείχαν σε δράσεις και βιωματικά εργαστήρια  και τέλος έκαναν προτάσεις για τις πρακτικές  που τα σχολεία πρέπει να εφαρμόζουν προκειμένου να καταπολεμηθεί η μαθητική διαρροή. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε όλες τις παραπάνω δράσεις και επιπλέον επιμορφώθηκαν στο Πολυτεχνείο του Πόρτο για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τέλος όλοι συμμετείχαν σε δράσεις πολιτιστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
Το 5ο Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες Ελένη Σίμου, Δάφνη Λόζιου και  τους εκπαιδευτικούς: Φανή Σμιξιώτη, διευθύντρια – συντονίστρια, και Ελένη Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια Αγγλικών.