Στις μέρες μας η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στηρίζεται στην ποικιλομορφία. Σεμια εποχή που η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα θεωρούνται δεδομένα , ησυνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη είναι απαραίτητα στοιχεία για την πρόοδο της κοινωνίας. Με αυτό το σκεπτικό, το 3ο ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» συνέχισε την πετυχημένη ευρωπαϊκή του πορεία συμμετέχοντας στο δεύτερο κομμάτι της  επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού κινητικότητας ΚΑ01 Erasmus+ με τίτλο : ‘’Projectmanagementforcross-culturalexchangeprojectsinEurope’’, δίνοντας την υπόσχεση ότιο σεβασμός της διαφορετικής κουλτούρας, του διαφορετικού πολιτισμού και της οποιαδήποτε ιδιαιτερότητας με την παράλληλη εξοικείωση με το διαφορετικό και τηνενσωμάτωσή του στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα πρέπει να αποτελέσουν τους απώτερους στόχους του προγράμματος. Εξάλλου, με το πέρασμα του χρόνου, έχει γίνειδιεθνώς κατανοητό ότι η πρόοδος των μαθητών και των ανθρώπων γενικότερα υπήρξεαποκλειστικά και μόνο αποτέλεσμα κοινής, συλλογικής προσπάθειας, αλληλεγγύης καισυνεισφοράς όλων.
Στο πλαίσιο λοιπόν του προαναφερθέντος  σχεδίου-οράματος  του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση της παιδαγωγικής ομάδας που αιτήθηκε και κέρδισε για δεύτερη φορά τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + StaffTrainingMobility στην Τενερίφη της Ισπανίας, από τις 4 έως 11 Μαρτίου 2017.
Οι εργασίες τηςinsitu επιμορφωτικής διαδικασίας υπήρξαν επίπονες, μακροχρόνιες αλλά και συνάμα άκρως διαφωτιστικές και ωφέλιμες αφού καλλιεργήθηκε ένα κλίμα άψογης συνεργασίας και ομαδικότητας από τους 48 εκπροσώπους και των 11 χωρών που παρευρέθησαν.
Με αναμφισβήτητη χαρά η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου μας συνεργάστηκε με εκπαιδευτικούς από χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αναντίρρητα τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρακτικές μάθησης όπως για παράδειγμα η Φινλανδία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία κ.α., ανταλλάσσοντας άριστες συμβουλές και μεθόδους σύγχρονης διδασκαλίας σε πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο.
Οι τρεις καθηγητές κος Ευάγγελος Αργυρόπουλος, διευθυντής του σχολείου, η κα ΚριστίνΦέρνεςΡουσιαμάνη, καθηγήτρια ΠΕ06 και η κα Μαρία Σαμαρά, επίσης καθηγήτρια Αγγλικών ΠΕ06 που έλαβαν μέρος  στα Projectmanagementforcross-culturalexchangetrainingcourses στην Ισπανία επέλεξαν στην αίτηση του σχολείου το IfelInstitut διότι είναι ένας έμπειρος φορέας διοργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων διαπολιτισμικής διαχείρισης των ποικίλλων διαπολιτισμικών έργων στην Ευρώπη με πολυετή πείρα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς επίσης και στη διδασκαλία γλωσσών και με συνδυασμούς αυτών, όπως Γερμανικά-Αγγλικά, Γερμανικά-Πορτογαλικά, Γερμανικά- Πολωνικά και Γερμανικά- Ρωσικά. Οι δύο κυρίαρχες γλώσσες είναι τα Γερμανικά, επειδή η βάση του φορέα είναι το Αμβούργο και φυσικά τα Αγγλικά που αποτελούν την κυρίαρχη γλώσσα των σεμιναρίων. Ως χώρες επιμόρφωσης έχουν επιλεγεί η Πορτογαλία και η Ισπανία ( Τενερίφη ) διότι σηματοδοτούν πόλους πολλών διαφορετικών φυλών και εθνικών μειονοτήτων.
Το σχολείο μας αναζητεί τρόπους να ανταπεξέλθει στις αλλαγές πουυφίστανται οι ενδοχώριες αγορές εργασίες, σκοπεύοντας να προετοιμάσει κατά τονμέγιστο δυνατό βαθμό τους μαθητές του προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέαδεδομένα της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Τι καλύτερος τρόπος λοιπόν από την άρτιαεπιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού του σε διαπολιτισμικά σεμινάρια, σαν αυτόπου πραγματοποιήσαμε επί της παρούσας φάσης. Πιστεύουμε, όπως έχουμεπροαναφέρει, ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας χρειάζονται ενίσχυση και βελτίωσητων διαπολιτισμικών, διαχειριστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων προκειμένου με τη σειράτους να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές αυτής της γνώσης και να καταστήσουν τοσχολείο μας πόλο έλξης για κάθε μαθητή ανεξαρτήτως εθνότητας, κουλτούρας ήκοινωνικού υπόβαθρου. Τέτοιες δεξιότητες λοιπόν μπόρεσαν εύκολα να εξασκηθούν στοεν λόγω διαπολιτισμικό σεμινάριο οργάνωσης και εκπόνησης ερευνητικών στρατηγικώνεργασίας, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων καιμεθόδων διδασκαλίας που υλοποιήσαμε στην Τενερίφη στις 4-11/3/2017, αφού οισυμμετέχοντες ήρθαν σε επικοινωνία και καθημερινή επαφή με εκπαιδευτικούς απόάλλες χώρες, εμπλουτίζοντας έτσι την διαθεματική και διαπολιτισμική μάθηση.
Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μας είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουνπιθανούς μελλοντικούς εταίρους και να σχεδιάσουν από κοινού σχολικές ανταλλαγέςόπως e-Twinning, νέες Ευρωπαϊκές Σχολικές συμπράξεις με άλλα σχολεία του εξωτερικού ΚΑ02 και τέλος νασχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα καινούργιο  Ευρωπαϊκό Σχέδιο που φιλοδοξεί να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6 εκπαιδευτικών που θα απαρτίσουν τη νέα διευρυμένη παιδαγωγική ομάδα του σχολείου.
Η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο trainingcourse έγινε με βάση τηνεπαρκή γνώση των υποψηφίων στα Αγγλικά ή Γερμανικά αφού αυτές είναι οι επίσημεςγλώσσες των σεμιναρίων, τη θέληση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επιμόρφωση στοεξωτερικό και τις ικανότητες-επιδεξιότητες μετάδοσης των Ευρωπαϊκών ιδεών/πρακτικών σε συναδέλφους κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του προγράμματος .
Εξυπακούεται φυσικά ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η προθυμία τους να ενσωματώσουντα Ευρωπαϊκά ιδεώδη στη μεθοδολογία διδασκαλίας, εφαρμόζοντας τις αποκτηθείσες τακτικές και εργαλεία στην τάξη τους καθημερινά. Με δεδομένη τη συχνή χρήση τωνδιαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο σχολείο μας, αποφασίσαμε πλέον ναθεσμοποιηθούν στο σχολείο μας, δεδομένου ότι η εμπειρία της μαθησιακής επιμόρφωσης θα ωθήσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους να εμπνευστούν απότην επιστημονική κατάρτιση των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, επιζητώντας και αυτοίμε τη σειρά τους την Ευρωπαϊκή συνεργασία. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και αφού θα έχειολοκληρωθεί η αναζήτηση νέων συνεργασιών καθώς και η διάχυση του υλοποιημένου ευρωπαϊκού έργου του σχολείου, θα καταγραφούν όλοι οι νέοι εκπαιδευτικοί που εκφράζουν τηνεπιθυμία να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των καινούργιων εγκεκριμένωνπρογραμμάτων και μαζί με την αναμφισβήτητη εμπειρία των παλιών ήδηεπιμορφωμένων συναδέλφων να σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη, άρτια, πληρέστερηπαιδαγωγική ομάδα, ικανή να ανοίξει διάπλατα τις πύλες του σχολείου μας στηνΕυρώπη. Αποτέλεσμα επομένως ολόκληρης της ροής του σχεδίου μας είναι τομακροπρόθεσμο όφελος για όλους ανεξαιρέτως μαθητές και καθηγητές διότι είναι ορατό πια τι σημαίνει Ευρωπαϊκό σχολείο του σήμερα στο οποίο οιεκπαιδευτικοί διδάσκουν την κριτική σκέψη, την αυτονομία αλλά και την αρμονικήδιαπολιτισμικότητα.
Η παιδαγωγική Ομάδα του 3ου ΓΕΛ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»