Με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου συναντήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία» Νίκος Πουτσιάκας, μαζί με το τοπικό στέλεχος της παράταξης και υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη, στις εκλογές του 2014, Γιώργο Λεπενιώτη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν πολλά θέματα, που αφορούν τον Δήμο, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
Αναλυτικότερα, έγινε εκτενής αναφορά στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του τρέχοντος Π.Ε.Π., όπου επισημάνθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τις χρηματοδοτικές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν για ορισμένες δράσεις, που ήταν σε εξέλιξη, για τις οποίες και θα προταθούν συγκεκριμένες λύσεις προς την Περιφερειακή Αρχή. Ιδιαίτερη μνεία έγινε και για την ενεργοποίηση του δικτύου Ρομ, στο οποίο ο Δήμος Τρικκαίων είχε παίξει πρωτεύοντα ρόλο στο παρελθόν και στα οφέλη που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη, θέμα για το οποίο έχει σταλεί, ήδη, επιστολή από την «Οικολογική Θεσσαλία» σε όλους τους αρμόδιους δημάρχους της Θεσσαλίας.
Επιπλέον συζητήθηκαν και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στα οποία ο Δήμος Τρικκαίων δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο με τη συμμετοχή του σε σημαντικά δίκτυα, όσο και με έμπρακτες πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει αναφορικά με πράσινες πολιτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία δημοτικού κοινωνικού λαχανόκηπου, η οποία και έτυχε ιδιαίτερα θετικής αποδοχής.
Τα ζητήματα της καινοτομίας, ψηφιακής και κοινωνικής, όπου επίσης ο Δήμος πρωτοπορεί, είχαν επίσης την τιμητική τους, ως προς το πώς αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στο τοπικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Τέλος, συζητήθηκαν δυνητικές πρωτοβουλίες για διακρατικές συνεργασίες, όπως και στο παρελθόν είχαν δρομολογηθεί, στις οποίες είχε την ευκαιρία να συμμετέχει και ο επικεφαλής της «Οικολογικής Θεσσαλίας» με άλλη ιδιότητα τότε.
Η όλη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και δεν μπορούσε, παρά να είναι σε θετική κατεύθυνση, ιδιαίτερα στις μέρες μας που έχει ξεκινήσει ο διάλογος για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, οι οποίες πρέπει να γίνουν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών γενικότερα και αυτή η κατεύθυνση θα προωθηθεί σύμφωνα και με τις απόψεις, που εκτέθηκαν εκατέρωθεν.