Την πρόσληψη 19 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού - COVID-19, ανακοινώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Πρόκειται για 18 γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς και τραυματιοφορείς, καθώς και έναν μηχανικό – ηλεκτρονικό για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 

Οι 19 θα προσληφθούν στην Π.Ε. Λάρισας, για 4 μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας.

Χ.Ψ.