Ως Πειραματικά σχολεία θα λειτουργήσουν από το νέο σχολικό έτος το 4ο ΓΕΛ "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" και το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων, συνδεδεμένα με κοινό ΕΠ.Ε.Σ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. 

Στην σχετική ΚΥΑ χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία 50 νέες δημόσιες σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού.

Μέχρι σήμερα στην χώρα λειτουργούν 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά σχολεία. Από την νέα σχολική χρονιά προστίθενται άλλα 50 συνολικά νέα σχολεία, από τα οποία 41 ως πειραματικά και 9 ως Πρότυπα.

Ο συνολικός τους αριθμός είναι πλέον 112, ανάμεσα σε αυτά και τα 2 σχολεία που βρίσκονται στην πόλη των Τρικάλων και είναι τα μοναδικά στην Π.Ε. Τρικάλων. 

Με την επέκταση του δικτύου τους σε όλη τη χώρα, από το σχολικό έτος 2021-2022 και στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις θα λειτουργούν Πειραματικά σχολεία, ενώ στις 10 από τις 13 και Πρότυπα.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο «Δίνουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο σε μαθητές όλης της χώρας να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές αυτές δομές και στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, διδακτικών μεθόδων, τρόπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Επιδιώχθηκε κατά το δυνατόν τα ΠΣ ή ΠΕΙΣ να αναπτυχθούν σε όλες τις βαθμίδες ως συνδεδεμένα σχολεία, καθώς και σε πόλεις όπου υπήρχαν Τμήματα Επιστημών και Αγωγής της Εκπαίδευσης, ώστε να συνδεθούν λειτουργικά με αυτά και να υπάρξει η δυνατότητα στενής παρακολούθησής τους.

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ. που εισάγεται σε αυτά με κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.. Στόχος μας είναι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Αναβαθμίζοντας τα σχολεία μας, δίνουμε νέα προοπτική στην εκπαίδευση και τους νέους και τις νέες της χώρας μας».

Μ.Σ. trikalaenimerosi.gr