Το trikalaenimerosi.gr δημοσιεύει τα ονόματα των 1.053 τρικαλινών επιτυχόντων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Για μια ακόμη χρονιά ο νομός Τρικάλων συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά επιτυχιών διατηρώντας την παράδοση ετών. Αναλυτικά:

ΕΠΑΛ 2014

288_4540055_EPAL10_2014-2οΕΠΑΛ.xls

288_4540060_EPAL10_2014-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4540065_EPAL10_2014-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.xls

ΕΠΑΛ 2015

288_4540055_EPAL10_2015-2οΕΠΑΛ.xls

288_4540060_EPAL10_2015-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4540065_EPAL10_2015-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.xls

ΕΠΑΛ ΝΕΟ

288_4540050_EPAL_NEO-1οΕΠΑΛ.xls

288_4540055_EPAL_NEO-2οΕΠΑΛ.xls

288_4540060_EPAL_NEO-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4540065_EPAL_NEO-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚAΔΟΝΑΣ.xls

ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ

288_4540050_EPALA_OLD-1oEPAL.xls

288_4540055_EPALA_OLD-2οΕΠΑΛ.xls

288_4540060_EPALA_OLD-ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4540065_EPALA_OLD-ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.xls

288_4550060_EPALA_OLD-ΕΣΠΕΡΙΝΟ.xls

ΓΕΛ ΝΕΟ

288_4501025_GEL_NEO-ΜΟΥΣΙΚΟ.xls

288_4501028_GEL_NEO-ΕΣΠΕΡΙΝΟ.xls

288_4551009_GEL_NEO-7οΓΕΛ.xls

288_4551010_GEL_NEO-1οΓΕΛ.xls

288_4551020_GEL_NEO-2οΓΕΛ.xls

288_4551030_GEL_NEO-3οΓΕΛ.xls

288_4551043_GEL_NEO-8οΓΕΛ.xls

288_4551045_GEL_NEO-6οΓΕΛ.xls

288_4552010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4553010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ.xls

288_4555010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.xls

288_4555020_GEL_NEO-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.xls

288_4557010_GEL_NEO-ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ.xls

288_4580015_GEL_NEO-ΑΘΗΝΑ.xls

288_4551031_GEL_NEO-4οΓΕΛ.xls

288_4551040_GEL_NEO-5οΓΕΛ.xls

ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΑΛ Β

288_4501025_GEL_PALAIO-ΜΟΥΣΙΚΟ.xls

288_4550060_GEL_PALAIO-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ.xls

288_4551009_GEL_PALAIO-7οΓΕΛ.xls

288_4551010_GEL_PALAIO-1οΓΕΛ.xls

288_4551020_GEL_PALAIO-2οΓΕΛ.xls

288_4551030_GEL_PALAIO-3οΓΕΛ.xls

288_4551031_GEL_PALAIO-4οΓΕΛ.xls

288_4551040_GEL_PALAIO-5οΓΕΛ.xls

288_4551043_GEL_PALAIO-8οΓΕΛ.xls

288_4551045_GEL_PALAIO-6οΓΕΛ.xls

288_4552010_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4553010_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ.xls

288_4555020_GEL_PALAIO-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.xls

288_4580015_GEL_PALAIO-ΑΘΗΝΑ.xls

ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2014

288_4501025_GEL10_2014-ΜΟΥΣΙΚΟ.xls

288_4551009_GEL10_2014-7οΓΕΛ.xls

288_4551010_GEL10_2014-1οΓΕΛ.xls

288_4551020_GEL10_2014-2οΓΕΛ.xls

288_4551030_GEL10_2014-3οΓΕΛ.xls

288_4551031_GEL10_2014-4οΓΕΛ.xls

288_4551040_GEL10_2014-5οΓΕΛ.xls

288_4551043_GEL10_2014-8οΓΕΛ.xls

288_4551045_GEL10_2014-6οΓΕΛ.xls

288_4552010_GEL10_2014-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4553010_GEL10_2014-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ.xls

288_4555020_GEL10_2014-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.xls

288_4580015_GEL10_2014-ΑΘΗΝΑ.xls

ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2015

288_4501025_GEL10_2015-ΜΟΥΣΙΚΟ.xls

288_4551009_GEL10_2015-7οΓΕΛ.xls

288_4551010_GEL10_2015-1οΓΕΛ.xls

288_4551020_GEL10_2015-2οΓΕΛ.xls

288_4551030_GEL10_20153οΓΕΛ.xls

288_4551031_GEL10_2015-4οΓΕΛ.xls

288_4551040_GEL10_2015-5οΓΕΛ.xls

288_4551043_GEL10_2015-8οΓΕΛ.xls

288_4551045_GEL10_2015-6οΓΕΛ.xls

288_4552010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.xls

288_4553010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΠΥΛΗΣ.xls

288_4555010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.xls

288_4555020_GEL10_2015-ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.xls

288_4557010_GEL10_2015-ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ.xls

288_4580015_GEL10_2015-ΑΘΗΝΑ.xls