Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων κοινοποιεί την υπ'αριθμ. 8168/28-7-2017 Απόφαση της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας σχετικά με τις Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Η ανάληψη υπηρεσίας των νέων διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017, από τις 10:00 έως τις 11:00, στο Γραφείο της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων.
Επισημαίνουμε  ότι μετά  την  ανάληψη  υπηρεσίας  στη  Διεύθυνση,  οι  Διευθυντές  οφείλουν  να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με αριθμό Πράξης 1η, αφού πρώτα κλείσουν το βιβλίο πρακτικού του προηγούμενου Διευθυντή στις 31 – 07 – 2017. Όσοι και όσες παραμένουν στο ίδιο σχολείο, απαιτείται να κάνουν και αυτοί πράξη ανάληψης υπηρεσίας.
Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ