Νέος πρόεδρος στο Δ.Σ.  του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων αναδείχτηκε ο κ. Πέτρος Μηλίτσης, μετά την ανασυγκρότηση που προέκυψε στην χθεσινή (31/05) συνεδρίαση. Ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Ρουσιαμάνης αρνήθηκε την πρόταση που του έγινε να αναλάβει χρέη Προέδρου, εξηγώντας τους λόγους της άρνησης αυτής. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Γεώργιος Καταραχιάς, ενώ η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έχει ως εξής:
Στη θέση του Προέδρου Μηλίτσης Πέτρος, Αντιπρόεδρος Ρουσιαμάνης Χρήστος, Γενικός Γραμματέας Καταραχιάς Γεώργιος, Κοσμήτορας Κοσμάς Γεώργιος, Ταμίας Σταμάτης Απόστολος, ενώ μέλη του Συλλόγου είναι οι: Ευθυμίου Ευστάθιος, Μεσιακάρης Απόστολος, Νταούλας Αχιλλέας  και Τραγάνης Σταύρος.