Με μήνυμα (sms) στο κινητό τους θα ενημερώνονται και τον Απρίλιο για την παραλαβή των προϊόντων που δικαιούνται, οι ωφελούμενοι του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Τρικκαίων και αφορά στη διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος των Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης, & Φαρκαδόνας.

Οι ωφελούμενοι του Δήμου Τρικκαίων θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Tην αίτησή τους 

2. Tην ταυτότητα 

3. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση παραλαβής για τρίτο πρόσωπο

4. Ατομική μάσκα προστασίας

Θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα από  τις αποθήκες του Δήμου Τρικκαίων όπισθεν του Ο.Σ.Ε την ημέρα και ώρα που θα αναγράφεται στο μήνυμα (SMS) που θα τους αποσταλεί. 

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να τηρούν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός καθώς και τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431063210

Οι ωφελούμενοι των Δήμων Πύλης, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας θα ενημερωθούν για την παραλαβή των προϊόντων  από τους αντίστοιχους Δήμους.