Η ΔΕΥΑ Τρικάλων αποσκοπώντας στην άρτια παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, καλεί αυτούς να δηλώσουν στην Επιχείρηση αριθμό κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να λαμβάνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις για διακοπή της υδροδότησης σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών ή έκτακτων βλαβών που χρήζουν αποκατάστασης.

Για το σκοπό αυτό, συνίσταται να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Ασκληπιού αριθμ. 35, γνωρίζοντας τον αριθμό καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σύνδεσή τους, και να δηλώσουν αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο θα λαμβάνουν γραπτά μηνύματα για επικείμενη διακοπή υδροδότησης.

Επίσης μπορούν να προβούν στην ίδια διαδικασία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΤ info@deyat.gr, δηλώνοντας αριθμό κινητού τηλεφώνου και κωδικό καταναλωτή, στοιχείο που αναγράφεται στο λογαριασμό υδροδότησης.