Τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κος Κωνσταντίνος Σκρέκας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Στην συνάντηση ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Λάππας και ο Γενικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Βαρελάς παρουσίασαν τη φιλοσοφία, την εξέλιξη και τις δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην πορεία της από της ιδρύσεως του Πιστωτικού Συνεταιρισμού έως σήμερα.
Ιδιαίτερα έγινε γνωστή στον Υπουργό η διαχρονική στήριξη ακόμη και στην περίοδο της κρίσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας στο βαθμό πάντα της έκφρασης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας της Θεσσαλίας όπως αυτή διαμορφώθηκε δια των καταθέσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα παρουσιάστηκαν στον Υπουργό οι δράσεις συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά εργαλεία που διανέμονται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ & ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ) αλλά και σε συνεργασία με το Ε. Τ. Ε (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) για τα μίκρο-δάνεια (πρόγραμμα EaSI) προς νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.
Τέλος, παρουσιάστηκαν στον Υπουργό τα προγράμματα υποστήριξης του Αγροτοδιατροφικού Τομέα από τη Χρηματοδότηση των Γεωργών & Κτηνοτρόφων ατομικά αλλά και των ομάδων παραγωγών και Συνεταιρισμών όπως και των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων επεξεργασίας της Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής.
Ο Υπουργός και οι παράγοντες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας συμφώνησαν να εργαστούν συλλογικά και αποτελεσματικά ώστε να διαχυθούν τα οφέλη των Ευρωπαϊκών εργαλείων και δια μέσω των Συνεταιριστικών Τραπεζών στους Αγρότες – Κτηνοτρόφους και Μεταποιητικές Επιχειρήσεις.