Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», παρέλαβε στις 27 Μαρτίου, σε λειτουργία υπό μορφή δωρεάς από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, μετά από την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, τα παρακάτω ιατρικά μηχανήματα:

1. Ένα video – Γαστροσκόπιο, κόστους 15.000 ευρώ, του οίκου Olympus Mediacal Systems Corporation, για τις ανάγκες της ΜΕΘ

2. Δύο μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, συνολικού κόστους 9.500 ευρώ για τις ανάγκες του ΤΕΠ

3. Ενας αναπνευστήρας μη επεμβατικού αερισμού, κόστους 15.000 ευρώ, για τις ανάγκες του ΤΕΠ.