Καλούμε όλους τους γονείς που τα παιδιά τους χρήζουν ειδικής αγωγής και τους θεραπευτές την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στον πεζόδρομο της Ασκληπιού (απέναντι από το ξενοδοχείο Αχίλλειον ) και ώρα 10:00-12:00 να παρευρεθείτε μαζί μας στην διαμαρτυρία που οργανώνουμε, για να γίνει η φωνή των παιδιών μας πιο δυνατή και ηχηρή στηρίζοντας παράλληλα την ομάδα γονέων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παιδιά του φάσματος, παιδιά με οποιοδήποτε σύνδρομο
Παιδιά με νοητική καθυστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά ελλείμματα
Αλλά και παιδιά με πλήθος διαταραχές, όπως
ΔΕΠΥ, Βαρηκοΐα, Αρθρωτικές/φωνολογικές διαταραχές, Τραυλισμό, Γλωσσική καθυστέρηση, Δυσλεξία/Δυσορθογραφία/Δυσαριθμησία/ Δυσαναγνωσία κ.ο.κ.
Βασιζόμαστε στην συμπαραστάση σας και η παρουσία σας είναι σημαντική για να στηρίξετε τον αγώνα μας για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής και των οικογενειών τους.
Ο νεός νόμος της ειδικής αγωγής είναι ένας κόφτης στις ζωές τους και στην πρόοδο τους.
Απαιτούμε από την Πολιτεία να τους εξασφαλίζει το Δικαίωμά τους στη θεραπεία
Και να διασφαλίσει τα παρακάτω
✓ Η διατήρηση της δαπάνης ειδικής αγωγής σε επίπεδα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών μας
✓ το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή θεραπευτή των παιδιών μας
✓ την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη σύμβαση Θεραπευτών / ΕΟΠΥΥ, ώστε να μην βρεθούν τα παιδιά μας χωρίς στήριξη στη μέση της θεραπευτικής χρονιάς
Για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, για τα παιδιά μας.
Έφη Τζήμα (6978641209)
Ανδριανή Αναστασίου (6977525520 - dimannivopitsiou@gmail.com