Το Σάββατο Δεκεμβρίου (9 πμ) θα διεξαχθεί στο 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» (οδός Κακοπλευρίου, Γαρδικάκι, Τρίκαλα) ο γραπτός μαθητικός διαγωνισμός EUROSCOLA 2016-17.
Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για το μέλλον των νέων ευρωπαίων. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων, κατά την επιλογή και τον καταμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να  καταστούν ενεργή συνιστώσα της δημοκρατικής ζωής της Ευρώπης.
Για να ανταποκριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγκη αυτή δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA. Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο –την πόλη που θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας– και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.   Οργανώνονται πολλές φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Για το σχολικό έτος  2016-17 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει την Ημερίδα Euroscola στο Στρασβούργο την 20η Ιανουαρίου 2017 με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών Λυκείου από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα εκπροσωπηθεί από 24 μαθητές/-τριες και 2 συνοδούς καθηγητές/-τριες από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. αρμοδιότητάς της. Για την επιλογή των μαθητών διεξάγεται ο εν λόγω διαγωνισμός με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος το Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;»
Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.