Σε πανελλαδικής εμβέλειας εκδήλωση για τη λειτουργία των Λεσχών Ανάγνωσης συμμετέχουν τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Τρικάλων. Πρόκειται για διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώνει η Πρωτοβουλία για ένα Δίκτυο Βιβλιοθηκών τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου https://us02web.zoom.us/.../tZ0tfu-oqDMqG9wtfRkS1fR...

Στη συζήτηση θα τεθούν ζητήματα για  τη σύνθεση και το διαφορετικό τρόπο λειτουργίας των λεσχών ανάγνωσης

➤ την πορεία τους μέσα στο χρόνο

➤ τις πρωτοβουλίες τους

➤ τις πιο δυναμικές στιγμές και τα τυχόν προβλήματα από τη συρρίκνωση ή τη διεύρυνσή τους

➤ τη σχέση τους με συγγραφείς, βιβλιοπωλεία, εκδότες, μεταφραστές

➤ τη σύνδεσή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση, βιβλιοθήκες ή άλλους δημοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς

➤ τους τρόπους επικοινωνίας των μελών τους

➤ τη λέσχη ως χώρο κοινωνικού και πολιτισμικού προβληματισμού

Η Λέσχης Ανάγνωσης Τρικάλων λειτουργεί στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων που προσέφερε την ιδανική στέγη. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αναστολή λόγω κορωνοϊού, αλλά η συζήτηση της Δευτέρας περιλαμβάνει επίσης και θέμα που αφορά στη σχέση Λέσχης Ανάγνωσης και Δημοτικής Βιβλιοθήκης.