Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2019, συνολικά ογδόντα έξι (86)* ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, ανακοίνωσε ο Ο.Α.Ε.Δ. 

Από αυτές οι 18 αφορούν στη Θεσσαλία. Συνολικά οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: Νομός Αττικής(34), Ν. Αιτωλ/νίας(4), Αχαϊας(4), Δράμας(2), Ευρυτανίας(2), Ημαθίας(3), Θεσπρωτίας(1), Ιωαννίνων(5), Καρδίτσας(10), Λάρισας(3), Μεσσηνίας(1), Ξάνθης(7), Ροδόπης(5), Σερρών(1) και  Τρικάλων(4) .

*Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2018) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr.

X.Ψ.