Με επιτυχία υλοποιήθηκε στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων, στις 20 Ιανουαρίου 2022, η δράση που σηματοδοτεί την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Νομό Τρικάλων.

Οπως αναφέρει η διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Ελένη - Μαρίνα Ξυνοπούλου, η  δράση είχε τους εξής σκοπούς:

- να εξοικειώσει τους μαθητές με τη φιλοσοφία του νέου Προγράμματος Σπουδών στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο

- να παράσχει ανατροφοδότηση από την υλοποίησή των δειγματικών διδασκαλιών και

- να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τους στόχους και τη μεθοδολογία των νέων ΠΣ πριν την καθολική εφαρμογή τους το 2023 ώστε να καλλιεργηθούν και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, διδακτικές πρακτικές και εργαλεία από και προς όλους τους εκπαιδευτικούς..

Τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών ξεκίνησαν να εφαρμόζονται το 2003 και γι’ αυτό, 20 χρόνια μετά, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη του επανασχεδιασμού τους. Από το 2023, νέα ΠΣ, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών, πρόκειται να εφαρμοστούν στα ελληνικά σχολεία. Η πιλοτική εφαρμογή των ΠΣ υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων, ως πιλοτική σχολική μονάδα, θα αποτελέσει το πρώτο Γυμνάσιο του Νομού μας, στο οποίο θα εφαρμοστούν τα νέα ΠΣ συστηματικά τους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Μαρίζα Φουντοπούλου, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Επόπτρια του ΙΕΠ για το νέο ΠΣ στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο, για την πολύ ενδιαφέρουσα διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση (Οδύσσεια) και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαία από το πρωτότυπο) σε δύο τμήματα της Α’ Γυμνασίου, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου Προγράμματος.

Τις δειγματικές διδασκαλίες παρακολούθησαν οι φιλόλογοι του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου, αλλά και άλλων Γυμνασίων του Νομού Τρικάλων.

Ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς για τα χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ, τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και για εργαλεία και τεχνικές μέσω των οποίων μπορούν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Η κ. Φουντοπούλου, μάλιστα, υποσχέθηκε ότι σύντομα θα επισκεφθεί πάλι την πόλη μας για να  παρουσιάσει τα νέα Προγράμματα και σε άλλα σχολεία.

Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κ. Γεωργία Κουράκου, Διευθύντρια του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων, τους εκπαιδευτικούς, κ. Δημήτριο Γέρμανο και κ. Συνοδία Παράσχου, αλλά και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του Σχολείου που συνέβαλαν στον επιτυχημένο σχεδιασμό της δράσης.