Από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκδόθηκε απόφαση με την οποία  απαγορεύεται η αλιεία πέστροφας, με κάθε μέσο και εργαλείο, στον Αχελώο ποταμό και τους παραποτάμους του, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, καθόσον είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγικής διαδικασίας  κατά την περίοδο αυτή.
Την τήρηση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έχουν οι Αστυνομικές αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς των.
Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 420/70 «Αλιευτικός κώδικας» και του Ν.1740/87 & 2040/92.