Στην αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στοχεύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ενός νέου έργου από τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα το έργο «Βελτίωση-Συντήρηση-Καθαρισμός (Περιβαλλοντική προστασία) ποταμών Ν. Τρικάλων-Αντιπλημμυρική προστασία εργολαβία 2016», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.) έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς – χείμαρρους και συλλεκτήρες του νομού Τρικάλων και. χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με τα αντιπλυμμυρικά έργα επιτυγχάνουμε δυο στόχους: Αφενός την προστασία οικισμών και καλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα, προστατεύουμε το περιβάλλον και δίνουμε λύση σε υπαρκτά ζητήματα, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος».
Αντικείμενο του έργου είναι:
● η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αντιπλημμυρικής προστασίας σε ποταμούς, χειμάρρους και συλλεκτήρες του νομού Τρικάλων, ειδικότερα δε στις περιοχές:
- Ποταμός Πηνειός στην περιοχή του Δήμου Καλαμπάκας
- Ποταμός Πορταϊκός στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου του Δ. Πύλης
- Ποταμός Ληθαίος στην περιοχή Σπαθάδων του Δ. Καλαμπάκας
- Οποιαδήποτε άλλη θέση, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός των ορίων του Νομού.
● η κατασκευή μικρών λιμνοδεξαμενών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ν.
    Τρικάλων και ειδικότερα στις περιοχές Παλαιοσαμαρίνας και ψηλώματος.
● η συντήρηση παλαιών αντιπλημμυρικών έργων και μικρών λιμνοδεξαμενών σε
    διάφορες θέσεις του νομού Τρικάλων.
Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία διενήργησε και την διαδικασία του διαγωνισμού και θα επιβλέψει και την κατασκευή του έργου.