Χρηματοδότηση συνολικού ποσού 14 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω διαφόρων προγραμμάτων στους δήμους των Τρικάλων, για τη δημιουργία υποδομών, την τετραετία 2015-2018.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων τα 7,8 από τα 14 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» για υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης αστικών λυμάτων και μέσα από το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.