Ξενοδοχεία για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών αναζητεί και στη Θεσσαλία ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τους πρόσφυγες.

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr