Φιλοξενία για τουλάχιστον 3.000 πρόσφυγες, με προδιαγραφές φυλασσόμενου κέντρου πολυετούς παραμονής, σχεδιάζεται να μετατραπεί το στρατόπεδο «Ευθυμιόπουλος» στην Μάνδρα.
Από πλευράς κυβέρνησης έχει εκτιμηθεί ως ένας από τους ιδανικότερους προσφυγικούς χώρους μακριά από την Αττική, καθώς διαθέτει τεράστια έκταση και οι εγκαταστάσεις του δύναται να επεκταθούν ανά πάσα στιγμή και μάλιστα χωρίς δυσκολία.
Επιπλέον διαθέτει το πλεονέκτημα της παρουσίας της 1ης Στρατιάς στην Λάρισα, η οποία θα φροντίζει για την οργάνωση και την ασφάλειά του - άλλωστε ο χώρος θα διαθέτει στρατιωτικό διοικητή και δομή λειτουργίας στρατοπέδου.
Οι προδιαγραφές για την αναμενόμενη προσφυγική πολυκοσμία, προδίδονται και από τις ποσότητες φαγητού οι οποίες άρχισαν ήδη να καταγράφονται μέσα από την δυναμικότητα των κέτερινγκ της περιοχής Θεσσαλίας.
Ευτυχώς για τους εστιάτορες που θα κερδίσουν τους σχετικούς διαγωνισμούς, τα λεφτά για την πληρωμή τους θα τα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με άλλα λόγια στην Θεσσαλία δημιουργείται μια προσφυγική πολιτεία με μόνιμα χαρακτηριστικά…
Κ.Τ.