Άλλες 448 προσλήψεις σε 26 δήμους της χώρας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενέκρινε, με απόφασή του, το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για συμβάσεις, χρονικής διάρκειας 8 μηνών ή και 9 μηνών (για αναγνωρισμένες σχολές) σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Στο σχετικό κατάλογο περιλαμβάνεται και ο δήμος Καλαμπάκας όπου θα γίνουν συνολικά 17 προσλήψεις…
Τ.Π.