Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Χρήστος Σινάνης είχε σήμερα συνάντηση με εκπροσώπους της εταιρίας LEVER, του Επιμελητηρίου Τρικάλων και του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμπάκας, με σκοπό την ενημέρωση και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καλαμπάκας» (Open Mall).

Πρόκειται για ένα έργο, για το οποίο με συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Μετεώρων υποβλήθηκε πρόταση επιδότησης και πρόσφατα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 1.844.872,07 ευρώ (η μέγιστη που θα μπορούσε να διατεθεί).

Το έργο, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα 36 μηνών, στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του εμπορικού κέντρου, στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας με υιοθέτηση εφαρμογών έξυπνης πόλης (smart city), καθώς και στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.