Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Λογγά του Δήμου Καλαμπάκας σε ενδεχόμενη φιλοξενία προσφύγων σε ξενώνα που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. Κατόπιν σχετική πληροφορίας ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Χρυσόστομος Χαρχαντής κάλεσε σε συνέλευση τους κατοίκους του χωριού στις 6 Δεκεμβρίου τους οποίους και ενημέρωσε για το θέμα. Σε σχετική απόφαση που πάρθηκε, μετά από διαλογική συζήτηση,  τονίζονται τα εξής:
«Οι κάτοικοι του Λογγά είναι αντίθετοι στην εγκατάσταση των προσφύγων - μεταναστών στο χωριό τους αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε Τυμφαίων.
Και τούτο, διότι η φερόμενη εγκατάσταση γίνεται αιφνιδιαστικά χωρίς να έχει ενημερωθεί και τοποθετηθεί η τοπική κοινωνία, ούτε ο Δήμος Καλαμπάκας, ούτε έχει γίνει προηγούμενη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ενώ υπάρχουν αρκετά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεως όπως ο χρόνος και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης αλλά και πλείστα όσα θέματα που άπτονται της ασφάλειας των κατοίκων, του ενδεχομένου διατάραξης της κοινωνικής ζωής και του κινδύνου υποβάθμισης της περιοχής αλλά και της ποιότητας ζωής των προσφύγων - μεταναστών, τα οποία πρέπει να συζητηθούν υπεύθυνα, καλόπιστα και σε βάθος με τους αρμοδίους και να αντιμετωπισθούν. Επίσης, αποφασίσθηκε να γίνει ενημέρωση των τοπικών βουλευτών καθώς και των αρμοδίων φορέων (Δήμος Καλαμπάκας, Περιφέρεια Θεσσαλίας κ.λ.π) και των Μ.Μ.Ε και να συγκεντρωθούν υπογραφές των κατοίκων του Λογγά αλλά και και των άλλων χωριών της Δ.Ε Τυμφαίων».