Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει ότι έως ότου διαρκέσει η πανδημία του Covid-19, συνεχίζουν να ισχύουν οι κανόνες στo πλαίσιo της προστασίας της δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορωνοϊού.

H εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου επιτρέπεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Όλοι ανεξαιρέτως οι εισερχόμενοι στα δημοτικά κτίρια θα θερμομετρούνται.

Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική στις υπηρεσίες του Δήμου τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους πολίτες που θα προσέρχονται κατόπιν ραντεβού.

Επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα του Δήμου www.farkadona.gr  για οποιαδήποτε πληροφορία.

  

Τηλέφωνα Δήμου Φαρκαδόνας

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Φαρκαδόνας

24333 50000

 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

24330 23535

 

Κ.Ε.Π. Φαρκαδόνας

24330 22105

 

Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας

24330 23226

24330 23227

 

Βοήθεια στο Σπίτι

Φαρκαδόνας: 24330 23565

Οιχαλίας: 24323 51106

Πελινναίων: 24313 52810

 

Κέντρο Κοινότητας

24333 50052 

24333 50056

 

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

24333 50036

 

Διοικητική Υπηρεσία

24333 50011 Πρωτόκολλο

24333 50035 Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

24333 50014, 50015 Δημοτολόγιο - Μητρώο Αρρένων

24333 50037 Ληξίαρχος Φαρκαδόνας

24333 50013 Προϊστάμενος Διοικητικής Υπηρεσίας

 

Τεχνική Υπηρεσία

24333 50019 Προϊστάμενος 

24333 50020 

24333 50021 

24333 50023 

24333 50039 

 

Οικονομική Υπηρεσία

24333 50017 Προϊστάμενος 

24333 50026 Λογιστήριο

24333 50028 Ταμείο - Ληξίαρχος Οιχαλίας

24333 50038 Ληξίαρχος Πελινναίων - Γραφείο Προμηθειών

24333 50024 Γραφείο Εσόδων

24333 50025 Λογιστήριο

 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

24330 23562 

24330 23561

 

Τμήμα Προγραμματισμού

24333 50051

24333 50053