Δύο προσλήψεις τρέχουν στην τράπεζα Θεσσαλίας.
Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει τα ακόλουθα:

"Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994 με στόχο τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής αποταμίευσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών της Τοπικής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την ανάπτυξη της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας επιθυμεί να προσλάβει δύο (2) Υπαλλήλους με τα παρακάτω προσόντα για το Τμήμα Πληροφορικής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
-    Πτυχίο ΤΕΙ από Σχολές Μηχανικών Πληροφορικής (Πίνακας 1)
-    Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε σχετικό αντικείμενο.
-    Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower και άνω (άριστη γνώση Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή γνώση Β2)
-    Άριστη γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού
-    Επιθυμητή εμπειρία στην διαχείριση και παραμετροποίηση δικτύων.
-    Επιθυμητή εμπειρία σε θέση Τεχνικού Πληροφορικής ή παρόμοια.
-    Επιθυμητή εμπειρία στην υποστήριξη IT στον τραπεζικό χώρο.
-    Επιθυμητή πιστοποίηση Microsoft &CiscoNetworking.
-    Επιθυμητή πιστοποίηση σε τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριών – (Σχετική εργασιακή εμπειρία επιθυμητή).
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε ένα νέο, δυναμικό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο οργανισμό, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ενώ παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να συμβάλετε στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις, μέχρι και 2/11/2018, στα Γραφεία της Διοίκησης (Κονδύλη 61-63, 42132, Τρίκαλα, 2ος όροφος).  και στο
Αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα έντυπα συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.bankofthessaly.gr

και στο link http://www.bankofthessaly.gr/content/prokyrikseis-prosopikou"