Βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα έρχεται το νέο ΑΝΑΣΑ ΙΙ για τις επιχειρήσεις τις Θεσσαλίας που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοιού, το οποίο θα προκυρηχθεί τελικά στις 30 Μαρτίου 2022.

Προβλέπεται μάλιστα σε αυτό ενίσχυση και για νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη λειτουργίας εντός του 2020) με το πάγιο ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται  με ποσά από 2.000 έως 7.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης  του τζίρου τους» διευκρίνισε ο Περιφερειάρχης.

Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία ενός μηνός για την  υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός : "Από τις αρχές του χρόνου έχουμε κάνει προδημοσίευση του ΑΝΑΣΑ ΙΙ για να ενημερώσουμε εγκαίρως τις επιχειρήσεις και να προετοιμαστούν οι σύμβουλοι που θα  αναλάβουν την σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων.

Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι  όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα γίνουν σωστά  και χωρίς προβλήματα, γιατί δεν  πρόκειται να  δοθεί παράταση.

Η προκήρυξη του Προγράμματος γίνεται στις  30 Μαρτίου. Αυτή είναι η ημερομηνία που μας δόθηκε από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου.

Το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ είναι συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, πρόσθετα ενισχυμένο κατά 1,5 εκατ. ευρώ στο Βόλο, 1 εκατ.  ευρώ στα Τρίκαλα και 1 εκατ. ευρώ στην Καρδίτσα, αποκλειστικά  για επιχειρήσεις εντός της χωρικής έκτασης των Προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)  που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε εκχωρήσει 1 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και ο Δήμος θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις εντός της χωρικής έκτασης του ΒΑΑ με πρόγραμμα του".

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr