Τοπικά παραγόμενα προϊόντα – Γαστρονομία - Τουρισμός 

Ø  Διασύνδεση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων με τον κλάδο του τουρισμού, φέρνοντας σε επαφή τους παραγωγούς με τους επαγγελματίες του χώρου.

Ø  Δημιουργία του brand name  METEORISIMO. Ένας δυναμικός εναγκαλισμός του Τουρισμού με τη Γαστρονομία βασισμένη στα τοπικά παραγόμενα διατροφικά μας προϊόντα.

Ø  Πιστοποίηση του Τρικαλινού λουκάνικου ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς.

Ø  Κατάθεση πρότασης για τη δημιουργία βοτανικού κήπου στον ορεινό όγκο και δικτύου δασικών μονοπατιών για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού.

Ø  Καθιέρωση της διοργάνωσης του PARTENARIAT εκκλησιαστικών ειδών και θρησκευτικού τουρισμού στην Καλαμπάκα, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και απ’  όλες τις  ομόδοξες χώρες.

Ø  Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων με στόχο την προβολή, προώθηση και ανάπτυξη του τοπικού τουριστικού μας προϊόντος με κοινή δράση όλων των φορέων του νομού και των επαγγελματιών.  

Πρωτογενής τομέας

Ø  Ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Τρικάλων, του πρώτου σε πανελλαδικό επίπεδο, με απόλυτη συναίσθηση της σημαντικότητας του πρωτογενή τομέα για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Ø  Κατάθεση με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΚΕΤΕΑΘ ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία του «Μεσογειακού Πράσινου Θερμοκηπίου» για την καλλιέργεια οπωρολαχανικών και ανθοκομίας με τη χρήση υδροπονίας και πηγές ενέργειας την γεωθερμία και το βιοαέριο.

Ø  Υποβολή ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής αχλαδιού Abate Fetel από ομάδες παραγωγών, στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

Ø  Προώθηση της καλλιέργειας αρωματικών φυτών και βοτάνων από ομάδες παραγωγών. Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και ταυτοποίηση αυτών.

Ø  Ενίσχυση της κτηνοτροφίας με την αρωγή Πανεπιστημιακών, ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων για τη δημιουργία μιας πρότυπης και βιώσιμης κτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή μας.

 

Εξωστρέφεια

Ø  Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών με στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων ώστε να γίνει κατανοητό ότι η τοπική μας αγορά αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης παγκόσμιας αγοράς.

Ø  Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με Ευρωπαϊκά και Διεθνή επιμελητήρια για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ø  Δικτύωση της Ομογενειακής Επιχειρηματικότητας παγκοσμίως που φέρνει σε επαφή τους Έλληνες επιχειρηματίες από όλον τον κόσμο με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών. Το Επιμελητήριο Τρικάλων ανέλαβε συντονιστής της αναπτυξιακής σύμπραξης κατόπιν ομόφωνης εξουσιοδότησης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Πρόταση που ξεκίνησε και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας   Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα  στο portal του Επιμελητηρίου μας.

 

 

Οι δράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων πραγματοποιούνται προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας.

Συμμετείχε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Τρικάλων, ενημερώσου και κατέθεσε τις δικές σου προτάσεις.