Με μέση τιμή της τάξης των 9.433€ σε αγοραστική δύναμη ή διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο, η Ελλάδα παραμένει στην 22η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη.Οπως σημειώνει το euro2day.gr αυτό είναι περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου και μικρή ονομαστική αύξηση +2,7 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος (βάσει αναθεωρημένων τιμών).
Σύμφωνα με τη μελέτη της GfK "Αγοραστική Δύναμη της Ευρώπης 2017", το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ευρωπαίων για δαπάνες και αποταμίευση το 2017 ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 13.937€.
Το Λιχτενστάιν παρουσιάζει αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο ύψους 63.267€, ποσοστό κατά 350 τοις εκατό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με 42.142€ κατά κεφαλήν, η Ελβετία έρχεται στη δεύτερη θέση, με τους κατοίκους της να διαθέτουν περισσότερο από το τριπλάσιο μέσο διαθέσιμο Ευρωπαϊκό εισόδημα.
Η εικόνα ανά περιφέρεια στην Ελλάδα
Συγκρίνοντας σε επίπεδο των Ελληνικών περιφερειών, οι κάτοικοι του Νοτίου Αιγαίου, έχουν την υψηλότερη αγοραστική δύναμη: με σχεδόν 12.496€ κατά κεφαλή, έχουν 32,5 τοις εκατό περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας, παραμένουν όμως ακόμα 10 τοις εκατό χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Οι 3,78 εκατομμύρια κάτοικοι της Αττικής, κατέχουν τη 2η θέση ως προς την κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη: Με μέσο όρο 10.679€ κατά κεφαλή, έχουν 13 τοις εκατό περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας, αλλά 23 τοις εκατό χαμηλότερο από τη μέση Ευρωπαϊκή τιμή. Αυτό τους κατατάσσει περίπου στο ίδιο επίπεδο αγοραστικής δύναμης με τους κατοίκους της Σλοβενίας (21η στην Ευρώπη).
Πιο κοντά στη μέση τιμή της χώρας εμφανίζεται η Δυτική Μακεδονία, με τους 1,88 εκατομμυρίων κατοίκους να έχουν μέσο όρο αγοραστικής δύναμης, 9.236€ ανά κάτοικο.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατατάσσεται στη 10η θέση, κάτω από τον εθνικό μέσο όρο με διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικοι 8.142 ευρώ.
Η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις 14 περιφέρειες με κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη 7.710€. Αυτό είναι 18 τοις εκατό χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας.