Αναξιοποίητα παραμένουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με ευθύνη του κεντρικού κράτους, καταγγέλλει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ, συζήτησε το θέμα στη συνεδρίασή του στην οποία μετείχαν και παρουσίασαν σχετικά στοιχεία, οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ) των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Η ηγεσία της ΕΝΠΕ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση, το συντομότερο δυνατό, με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), κ. Κορκολή, καθώς και τις πολιτικές ηγεσίες και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τους επικεφαλής των ΕΥΔ των ΠΕΠ, η εμπλοκή οφείλεται στο γεγονός, ότι υπουργεία, δεν έχουν αποσαφηνίσει το θεσμικό πλαίσιο και καθυστερούν σημαντικά τις διαδικασίες, που είναι απαραίτητες ώστε οι Περιφέρειες να μπορέσουν να ξεκινήσουν την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Επίσης, προβλήματα και καθυστερήσεις, όπως τονίστηκε, έχουν δημιουργηθεί και από τις τελευταίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, καθώς και από την υποστελέχωση των περισσότερων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.
Τέλος, προειδοποίησαν ότι τίθεται πλέον σε κίνδυνο, τόσο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί για το 2017 και 2018, όσο και το αποθεματικό επίδοσης που κρίνεται με την πρόοδο των Προγραμμάτων στο τέλος του 2018.