Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας αποδίδεται συνολικό ποσό 4,972.000 ευρώ.
Ανά Περιφερειακή Ενότητα η κατανομή έχει ως εξής:
Καρδίτσας 1.425.000 ευρώ, Λάρισας 1.591.000 ευρώ, Μαγνησίας 906.600 ευρώ, Τρικάλων 1.049.400 ευρώ.