Την Τρίτη 9 Αυγούστου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μελών της ΕΠΣ Τρικάλων στις 7μ.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
-Επικύρωση & αναγνωση Πληρεξουσίων  αντιπροσώπων
-Εκλογή δυο ( 2 )  γραμματέων της Γ. Σ
-Διοικητικός Απολογισμός από  31 - 07 - 2015   έως   31 - 07- 2016
      4.   Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από  31 - 07 - 2015  έως 31 - 07 - 2016
      5.   Οικονομικός  Απολογισμός  από   01 - 01 – 2015  έως 31 - 12 - 2015
      6.   Ανάγνωση Εκθέσεων  Εξελεγκτικής  Επιτροπής από  01-01-2015  εως 31-12-2015
      7.   Έγκριση  Οικονομικού  Απολογισμού  από  01 - 01 - 2015  έως 31 - 12 - 2015
      8.   Έγκριση Ισολογισμού  01 - 01 - 2015  έως 31 - 12 - 2015                                                                     
      9.   Έγκριση  Προϋπολογισμού   2017
Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  απαρτία  η  Γενική  Συνέλευση  θα επαναληφθεί  την επομένη  ημέρα  10η  Αυγούστου 2016  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς  νέα πρόσκληση.
Κάθε  σωματείο  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στη  γραμματεία της Ένωσης  τα πληρεξούσια έγγραφα  των  αντιπροσώπων  μέχρι το Σάββατο   06/08/2016   και ώρα  12:00 μεσημβρινή, προσκομίζοντας μαζί και δήλωση του Ν 1599/1986 του αντιπροσώπου για τα κωλύματα του  άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Τρικάλων & του καταστατικού της ΕΠΟ Παράρτημα Α.