Με δεδομένο ότι η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας θα προκύψει από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η νομοθέτηση που επιχειρείται σήμερα από την κυβέρνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση θα οδηγήσει σε:
•    Δραματική μείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας,
•    Μείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής,
•    Μείωση του αγροτικού εισοδήματος,
•    Αύξηση της αξίας των εισροών της αγροτικής παραγωγής,
•    Αύξηση της αξίας των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και
•    Μείωση της αξίας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.
Το μοντέλο ανάπτυξης  που προτείνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι και το πλέον εφαρμόσιμο και ενδεδειγμένο στην παρούσα χρονική συγκυρία που διανύουμε.
Με βάση τα παρακάτω στατιστικά δεδομένα:
α) ότι η αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ 9-10 δις ευρώ ετησίως.
β) ότι η αξία των εισροών της αγροτικής παραγωγής φθάνει τα 5,5 δις ευρώ περίπου.
γ) ότι το ετήσιο αγροτικό εισόδημα διαμορφώνεται στα 3,5 – 4,5 δις ευρώ.
δ) ότι η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ήταν 6 δις ευρώ το 2009 και 4,8 δις ευρώ το 2013.
ε) ότι η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων μας ήταν 3,8 δις ευρώ το 2009 και αυξήθηκε στα 4,8 δις ευρώ το 2013,
είναι βέβαιο ότι με τα όσα προβλέπονται στα νέα φορολογικά – ασφαλιστικά μέτρα των αγροτών, επέρχεται ο αφανισμός του πρωτογενούς τομέα.
Ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην χώρα μας είναι το ίδιο το κράτος.
Τα χρέη της κυβέρνησης από:
Αγροπεριβαλοντικα προγράμματα, νιτρορυπανση, βιολογική γεωργία,
Επιστροφή ΦΠΑ δυο ετών,
Επιστροφή ενίσχυσης πετρελαίου επίσης 2 ετών είναι 700.000 .000€
Με βάση την εξής ερχόμενη νομοθεσία
•    Τη Φορολόγηση δηλαδή, επιδοτήσεων με κατάργηση του αφορολόγητου ποσού μέχρι 12.000 ευρώ.
•    Επιβάρυνση κόστους των εισροών με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 23%.
•    Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.
•    Σταδιακή κατάργηση καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.
•    Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από 0,7% στο 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
•    Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 13% στο 20% για το 2016 και 26% από το 2017 και μετά.
•    Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυτοκίνητα.
•    αύξηση της προκαταβολής φόρου από 27,5% στο 55% ήδη, με σταδιακή αύξηση που θα ανέρχεται στο 100%.
 Θα έχουμε σαν αποτέλεσμα
1.    Το αγροτικό ΑΕΠ θα μειωθεί άρα και η συμμετοχή του ως ποσοστό στο  εθνικό ΑΕΠ,
2.    Η επιδιωκόμενη επάρκεια σε αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα και η συντήρηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας θα διαταραχθούν σοβαρά,
3.    Θ΄ αυξηθούν οι εισαγωγές και θα μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων,
4.    Το όλο πλέγμα των μέτρων θα οδηγήσει σε μείωση (συμπίεση) τιμών στα αγροτικά προϊόντα,
5.    Θα ενισχύσει το παρεμπόριο και ‘το μαύρο χρήμα’ στο χώρο του πρωτογενή τομέα,
6.    Θα συμπιέσει συλλογικές μορφές συνεταιριστικά σχήματα (Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμούς με τη διαμόρφωση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού).
Ο αγρότης  πρέπει να φορολογείται ανάλογα με το καθαρό εισόδημα που εισπράττει από την αγροτική του δραστηριότητα.
Συνεκτιμώντας  το γεγονός ότι οι γεωργοί οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς ασκούν «ένα επάγγελμα χωρίς στέγη» και αστάθμητοι παράγοντες (καιρικές συνθήκες κλπ) διαμορφώνουν μηδενικά ή ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα από χρονιά σε χρονιά.
Επίσης ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας αποτελείται από μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις άρα και ανάλωση εργασίας μελών της οικογένειας.
Η ελληνική γεωργία ακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση για ανάγκη ύπαρξης και συντήρησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα δίνουν συμπληρωματικό εισόδημα και δυνατότητα συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο ευρύτερα.
Συμπερασματικά, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση θα λάβει σοβαρά υπόψη της, τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων θα επικρατήσει η ηρεμία.
Όταν τοποθετήσει τους κατάλληλους ανθρώπους στις θέσεις ευθύνης θα επικρατήσει η δημιουργία.
Μέχρι να συμβούν οι δυο παραπάνω κρίσιμες διαπιστώσεις, θα ζούμε  στον αστερισμό του παραλόγου, της μικροκομματικής διαχείρισης και της μιζέριας.
Για το λόγο αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούμε ως πολίτες, ώστε  να τερματιστεί η σημερινή κρατούσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση.
Με εργαλεία, μεταξύ άλλων, τις καινοτόμες προτάσεις και δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το μεράκι του έλληνα και ειδικότερα του Θεσσαλού αγρότη, κτηνοτρόφου και αλιέα μπορούμε και θα προσπεράσουμε την κρίση.
Απόστολος Κολίτσας, Γεωλόγος MSc Π.Θ., Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Τρικάλων