Ακόµη και 58 λεπτά δόθηκαν στη λήξη της εκκοκκιστικής περιόδου στον θεσσαλικό κάµπο σε όσους παραγωγούς είχαν αποθηκεύσει µέρος της φετινής πολύ καλής ποιοτικά σοδειάς, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της «ΥΧ».
Δυστυχώς, όµως, οι τυχεροί ήταν λίγοι, κυρίως όσοι παρήγαγαν εκατοντάδες τόνους βαµβάκι, αφού ακολούθησαν την περσινή πετυχηµένη συνταγή να πουλήσουν σχεδόν τη µισή σοδειά στο αποκορύφωµα της συγκοµιδής και την υπόλοιπη να την αποθηκεύσουν. Έτσι, ευνοήθηκαν από τη συγκυρία της υψηλής χρηµατιστηριακής τιµής που κατέγραψε το βαµβάκι στο τέλος Δεκεµβρίου, αλλά και της πρόθεσης των εκκοκκιστών να επιβραβεύσουν την άριστη ποιότητα του προϊόντος, κυρίως σε απόδοση ίνας.
Η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε γκρίνια στην πλειοψηφία των βαµβακοπαραγωγών, καθώς φέτος λόγω καλής ποιότητας οι προσδοκίες τους, αναφορικά µε την τιµή έφθαναν µέχρι και τα 55 λεπτά. Δυστυχώς, οι περισσότεροι πληρώθηκαν µε 50 λεπτά κατά µέσο όρο και πλέον περιµένουν να υλοποιηθεί η ανεπίσηµη διαρροή από τους µεσίτες ότι «αν πάνε καλά οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά, θα λάβουν έξτρα 2-3 λεπτά είτε σε ρευστό, είτε σε λιπάσµατα».

ypaithros.gr