Για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή του Νομού Τρικάλων, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την έγκριση συνεργασίας της 5ης Υ.Πε με ιδιώτη ιατρό Καρδιολογίας για το ΚΥ Καλαμπάκας και Οφθαλμολογίας για το ΚΥ Τρικάλων, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών παρουσία του Υποδιοικητή κ. Ηλία Τσιαούση, του Συντονιστή Διευθυντή του ΚΥ Καλαμπάκας κ. Ζήση Κελεπούρη και του Συντονιστή Διευθυντή του ΚΥ Τρικάλων κ. Γεωργίου Μπατατόλη.