Τη δεύτερη κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό για όλους τους Δήμους της χώρας ανέρχεται στα 28.050.000 εκ. ευρώ και αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στα Τρίκαλα το ποσό αυτό ανέρχεται στις 437.810 ευρώ.

Αναλυτικά: 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ 69.280,00 

ΠΥΛΗΣ 42.790,00 304

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 283.740,00 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 42.000,00