Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 στην επαρχιακή οδόΚρηνίτσας – Χρυσαυγής, λόγω έργων κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε-65. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, θα ισχύουν τα εξής: 

- Διακοπή κυκλοφορίας επί της Επ.Ο., σε αμφότερες κατευθύνσεις στο τμήμα αυτής μεταξύ του οικισμού Κρηνίτσας και του οικισμού Ζηλευτής, με αρχή της διακοπής οκτακόσια (800) μέτρα από τον οικισμό Ζηλευτή προς τον οικισμό Κρηνίτσα και τέλος χίλια εκατό (1,100) μέτρα από τον οικισμό Ζηλευτή προς τον οικισμό Κρηνίτσα. Η διακοπή που θα πραγματοποιηθεί και οι λαμβανόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο θα είναι συνολικού μήκους τριακοσίων (300) μέτρων και οι παρόδιες ιδιοκτησίες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται μέσω της εν θέματι οδού καθώς το τμήμα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διακοπή κυκλοφορίας δεν επηρεάζει την πρόσβαση σε αυτές. 

- Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται με την κατάλληλα τοποθετημένη σήμανση από παρακαμπτήρια οδό ως εξής:

- Για τα οχήματα που κινούνται από Ζηλευτή προς Κρηνίτσα η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παράκαμψης μήκους τριακοσίων (300) μέτρων περίπου, ήτοι από 0,8 χλμ. της Επ.Ο. Ζηλευτής - Κρηνίτσας , όπου θα εκτρέπονται αριστερά της πορείας τους σε προσωρινή παρακαμπτήρια οδό (ΚΟ35-2) έως το 1,1 χλμ. αυτής όπου θα επανέρχονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

- Η ίδια διαδρομή θα ακολουθείται και για τα οχήματα τα οποία κινούνται αντίστροφα, δηλαδή από Κρηνίτσα προς Ζηλευτή, ήτοι από 1,1 χλμ. της Επ.Ο. Ζηλευτής - Κρηνίτσας, όπου θα εκτρέπονται δεξιά της πορείας τους σε προσωρινή παρακαμπτήρια οδό (ΚΟ35-1) έως το 0,8 χλμ. αυτής όπου θα επανέρχονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.