Η Περιφέρεια Θεσσαλίας-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ενημερώνει του πολίτες που έχουν παρακείμενες ιδιοκτησίες στον άξονα Ε. Ο. Λάρισας -Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας ότι έχει γίνει παρακατάθεση της απαλλοτρίωσης ( ΦΕΚ 410/Δ/20.6.2022 - Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημιώσεων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ’ αρ123 (πρακτ. 08/11-07-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Δ’ 607), κήρυξης της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Ι/Κ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΡΑΧΟΥΛΑ» με κ.α. 2019ΕΠ00610019 της ΣΑΕΠ 006/1.

Η αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώνονται στο σχετικό κτηματολόγιο, συνολικού ποσού 904.289,87 ευρώ, έχει κατατεθεί στο Γραφείο Παρακαταθηκών της ΔΟΥ Λάρισας, με την έκδοση των γραμματίων παρακαταθήκης υπ’ αρ. 11841/26-05- 2022 και υπ’ αρ. 11842/26-05-2022 ποσού 602.951,05 ευρώ και 301.338,82 ευρώ αντιστοίχως.

Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερομένων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας των ακινήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες / ενοικιαστές των παρακείμενων ιδιοκτησιών, να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των χώρων που πρόκειται να καταληφθούν από τις νέες κατασκευές, προκειμένου να αποδοθεί ελεύθερο το μέτωπο εργασιών στον ανάδοχο, σημειώνοντας ότι ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη οριοθετήσει το εύρος απαλλοτριωμένης έκτασης.

Το έργο

Με την κατασκευή του οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας ολοκληρώνεται λειτουργικά η Ε.Ο. Λάρισας –Τρικάλων. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 28.412.201,53 ευρώ, το οποίο ήδη εκτελείται με την συναίνεση ορισμένων ιδιοκτητών, οι οποίοι αναγνώρισαν την σημασία του έργου ως προς την αξιοποίηση των ακινήτων τους αλλά και την οδική ασφάλεια των χρηστών της οδού και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση του τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 km.