Συνήλθε σε Σώμα το νέο διοικητικό Συμβούλιο του Ασκληπιού που προέκυψε μετά τις εκλογές της 28/7/2022.

Μετά από κάλεσμα του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου κ. Μπατσίλα, συνεδρίασαν τα μέλη για την κατανομή των θέσεων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2022-2025. 

Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψε η νέα σύνθεση του ΔΣ. 

Πρόεδρος: Μπατσίλας Βασίλης 

Αντιπρόεδρος:  Γκουτζιούπας Γεώργιος 

Γεν. Γραμματέας: Μπαζούκας Γεώργιος 

Ειδ. Γραμματέας: Βούκιας Κων/νος 

Ταμίας: Ακρίβου – Σπαθούλα Μαρία 

Γενικός Αρχηγός: Παπαγιάννης Αχιλλέας 

Έφορος Υλικού: Μπρουσιάκης Θεόδωρος 

Σύμβουλος: Μαυρίκου Κατερίνα 

Σύμβουλος: Λαφατζή Μάρω