Μια καταπληκτική περιπατητική διαδρομή 16 χιλιομέτρων στο πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου εγκαινιάστηκε σήμερα στο Περτούλι, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, βουλευτές, τοπικούς δημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σημαντική ήταν η συμβολή στην υλοποίηση του έργου, του δασάρχη Περτουλίου Βασίλη Αλεξίου και του καθηγητή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ Ιωάννη Γήτα. Ειδικότερα, το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Ν.Π.Δ.Δ. Υ.ΠΑΙ.Θ. - εποπτευόμενο από το Α.Π.Θ.) πρόσφατα ολοκλήρωσε το έργο «Κατασκευή, σήμανση και ανάδειξη περιηγητικών διαδρομών του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατόπιν θετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, από πιστώσεις ΠΔΕ του ΥΠΕΝ (31.121,73 ευρώ).

Περιλαμβάνει τρεις κύριες περιηγητικές διαδρομές συνολικού μήκους 16 χλμ. Οι διαδρομές αυτές διέρχονται από μοναδικής φυσικής ομορφιάς δάση, ρέματα και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, όπως τα Περτουλιώτικα Λιβάδια, ο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής, το Ηρώο των Ανταρτών, τα Υπολείμματα του Βρετανικού Στρατηγείου του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, το Φαράγγι της Μάνας και η Βρύση Μπράικου.

Σκοπός του έργου, όπως τονίστηκε σήμερα από τους ομιλητές, είναι η ανάπτυξη και η προβολή δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου Τρικάλων, με κριτήριο τις βέλτιστες εθνικές και διεθνείς πρακτικές πεζοπορίας, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία στην προσέλκυση επισκεπτών - πεζοπόρων αλλά και ταυτόχρονα, εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Οι πεζοπορικές διαδρομές, με τη βελτιωμένη βατότητά τους και την κατάλληλη σήμανση που απέκτησαν λόγω του έργου, θα αποτελέσουν κύριο στοιχείο της ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της περιοχής, αποτελώντας παράλληλα ένα πεδίο εκπαίδευσης των φοιτητών. Το σύνολο των έργων αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εναρμόνιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με το υφιστάμενο τοπίο.

Σημειώνεται πως στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται και μία έξυπνη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (app), καθώς και ιστοσελίδα προβολής του έργου, καθιστώντας ευκολότερη την προβολή του. Έτσι, το νέο δίκτυο μονοπατιών που δημιουργήθηκε σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα μονοπάτια (Κόζιακας) αναμένεται να συμβάλλει στην ανάδειξη του ορεινού όγκου και της μοναδικής φυσικής ομορφιάς της ευρύτερης περιοχής και τη συνολική τουριστική της αναβάθμιση.

Mε πληροφορίες από vradini.gr