Δωρεάν προβολές ταινιών για μαθητές/τριες των Γυμνάσιων και Λυκείων των Τρικάλων θα φιλοξενήσει ο Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων, στην αίθουσά του, στον Μύλο Ματσόπουλου. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, που ξεκινά από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δέκα (10) σχολείων στα Τρίκαλα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ταινίες στον φυσικό τους χώρο, την κινηματογραφική αίθουσα, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων τους.

Η εκπαιδευτική δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως και τις 24 Νοεμβρίου, με δύο (2) προβολές σχολείων καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 11:00 και 11:00 – 13:00. Θα προβληθούν ταινίες για εκπαιδευτικό σκοπό που έχουν επιλέξει τα σχολεία από την «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία –CINEDU» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων με τη δράση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να παρακολουθήσουν ομαδικά και να απολαύσουν ταινίες με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς στην κινηματογραφική αίθουσα, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην περιοχή, λόγω της θεομηνίας «Daniel». Παράλληλα οι καθηγητές θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από το CINEDU και να χρησιμοποιήσουν, στο σχολικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τα οφέλη από τον κινηματογράφο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Λίγα λόγια για το CINEDU:

Η πλατφόρμα CINEDU αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση μέχρι σήμερα στη χώρα μας αναφορικά με τη διασύνδεση κινηματογράφου και εκπαίδευσης και φέρνει το ελληνικό σχολείο κοντά στην πραγματικότητα την οποία ζουν εδώ και αρκετά χρόνια εκπαιδευτικοί και μαθητές σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Το CINEDU παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έναν κατάλογο 97 σύγχρονων και εμβληματικών ταινιών και σε πρωτότυπο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για χρήση στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

Μόλις στον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας της, περισσότεροι από 3.500 εκπαιδευτικοί από 1.500 σχολικές μονάδες έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει το CINEDU, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα σχολεία» από το Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση- ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία υλοποιείται από το ΕΚΚ,κύριο φορέα άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής με τη νομική μορφή του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Από το γραφείο Τύπου