Μετά από οκτώ συνεχόμενα χρόνια οικονομικής κρίσης η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία στην ΕΕ στο θέμα της ανεργίας.
Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 2017 η Ελλάδα, σε επίπεδο περιφερειών, γέμισε τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ.
Στην μακροχρόνια ανεργία, η Ελλάδα κατέχει όλες τις θέσεις από την 2η έως και την 7η!

Πιο συγκεκριμένα, η Αττική έχει την δεύτερη θέση στην Ευρώπη με 77,3% «μια ανάσα» υψηλότερα από την Θεσσαλία με 77,2%. Έπονται η Δυτική Ελλάδα (74,7%), η Ήπειρος (74,6%), η Στερεά Ελλάδα (74,2%) και η Πελοπόννησος (73,1%).